ท่านกำลังใช้งาน In-app browser บน Facebook หรือ Line อาจส่งผลให้ท่านใช้งานแอพพลิเคชั่นไม่ได้ กรุณาใช้งานบน Web Browser (Chrome/Safari) เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่า

ฉันเข้าใจ